Abortmateriale kvæg, får og ged

Patologivagten foretager prøveudtagning og obduktion af abortmateriale fra kvæg, får og ged.

Undersøgelser af abortmaterialet er gratis for indsender

Fødevarestyrelsen (FVST) betaler udgifter til obduktion og undersøgelse af abortmateriale, inklusive generel bakteriologisk og histologisk undersøgelse, undersøgelse for brucellose og BVD (for kvæg), Schmallenberg (for får/ged), samt neosporose og mykose.

Hvem kan sende ind?

Alt abortmateriale, der indsendes, skal meldes til Patologivagten inden indsendelse og skal indsendes med en praktiserende dyrlæge som kontakt på rekvisitionen. Du kan finde rekvisition og forsendelsesmetode her.

Hvad skal sendes ind?

Den optimale indsendelse, som giver det mest optimale resultat ud af undersøgelserne, består af følgende materiale – alle tre dele:

  • Hele fostre (gerne flere aborterede fostre besætningsproblem)
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderdyret
  • Hele placenta eller stykker (med kotyledoner) heraf. NB!! Indsendelse af placenta er meget vigtig for en korrekt diagnose, da flere abortforårsagende agens hyppigt, og i nogle tilfælde udelukkende, kan diagnosticeres i placenta.

Det anbefales at sende de fostre inkl. placenta, som bedst repræsenterer den observerede stigning i aborthyppigheden i besætningen.

Der må meget gerne sendes flere aborterede fostre pr. besætningsproblem, da sandsynligheden for at diagnosticere årsagen til abortudbruddet (besætningsproblemet) er højest ved indsendelse af materiale fra flere aborter fra samme udbrud. Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer.

Hvordan sendes abortmateriale?

Selve forsendelsen betales af indsender, og det er op til indsender at vælge et kurérfirma, da vi ikke har en fast aftale med en kurérservice. Materialet må gerne opbevares på frost indtil indsendelse, hvis det ikke kan sendes med det samme.

Hvad omfatter undersøgelsen?

Der udføres obduktion af indsendte fostre og undersøgelse af udtagne prøver inklusive generel bakteriologisk og histologisk undersøgelse, undersøgelse for brucellose og BVD (for kvæg), Schmallenberg (for får/ged), samt neosporose og mykose. I tillæg vil prøver af placenta og af fosterets organer blive udført til en mikrobiom-undersøgelse, hvor forskellige infektiøse agens kan identificeres baseret på deres genetiske signatur. Resultaterne fra mikrobiom-undersøgelserne vil indgå i en samlet evaluering med henblik på at forbedre den fremtidige abortdiagnostik. Hvis mikrobiom-undersøgelserne mod forventning skulle give mistanke om tilstedeværelse af en anmeldepligtig sygdom, vil dyrlægen og besætningsejer blive kontaktet af FVST.

Supplerende undersøgelser

Indsender kan desuden vælge at få undersøgt for andre infektiøse agens for egen regning (herunder Schmallenberg virus og Leptospira spp. for kvæg og BVD for får/ged). Ønskes yderligere undersøgelser skal dette fremgå af rekvisitionsblanketten.

Patologivagten sender den samlede svarrapport til indsendende dyrlæge, samt en kopi til Fødevarestyrelsen.

Øvrige spørgsmål

Ikke hastende henvendelser kan rettes til mailadressen: kupat@sund.ku.dk

Patologivagtens vagttelefon 9350 9280 mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00.