Patologivagten er oprettet som en del af det veterinære beredskab. Her sikres, at prøveudtagning af smitsomme sygdomme (og zoonoser) udtages korrekt og forsvarligt. Kadavere obduceres, og prøver videresendes herefter til diagnostisk undersøgelse under sikre forhold.

Her på siden finder du informationer om hvilke dyr, der kan sendes til undersøgelse, indsendelsessedler/rekvisitioner og priser på de kommercielle ydelser.

Information om obduktion af dyr og abortmateriale kan findes herunder:

Kontakt oplysninger

Patologivagtens vagttelefon 9350 9280 kan kontaktes mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00.

Ikke hastende henvendelser kan rettes til mailadressen: kupat@sund.ku.dk

Indlevering

Kan ske alle hverdage mellem kl. 9-15. Indlevering udenfor dette tidsrum kan ske ved brug af elektronisk luge, men kun efter aftale med Patologivagten (der skal bruges kode).

Kontaktperson

Anne Sofie Vedsted Hammer, lektor, PhD
Hammer@sund.ku.dk

Find afdelingen på kort


Vis større kort