Til studerende

Er du interesseret i vilde dyr, sygdomme og patologi?
Så har du mulighed for at skrive bachelor- eller specialeprojekt med DK-VET

Bachelorprojekter 

Har du lyst til, at bidrage til igangværende forskningsprojekter mens du skriver bachelorprojekt, så har vi forslag til konkrete projekter, hvor det giver god mening at lave reviews af relevant litteratur. Projektet vil bidrage til igangværende forskning, og du har mulighed for at lære mere om vilde dyrs sygdomme og patologi. Det er også muligt at komme med egne ideer relateret til vildtsygdomme, vildtsundhed, smitsomme husdyrsygdomme og zoonoseovervågning. Hvis du har lyst til at skrive dit bachelorprojekt hos os, så kontakt os på mail: kupat@sund.ku.dk

Forslag 1: COVID i vilde dyr

COVID er i de seneste år påvist hos en række forskellige vildtlevende pattedyr, herunder dyr af mår- og hundefamilien og hjortedyr. Projektet er et litteraturstudie vedrørende forekomst af COVID hos vildtlevende pattedyr - med særlig fokus på eksempelvis viden om patogenese og sygdomsspredning, screeningsmetoder, udbredelse, arter og/eller sygdomsmæssige fund og zoonotisk potentiale. 

Forslag 2: Fugleinfluenza i pattedyr

Højpatogen influenza er i de seneste år påvist hos en række forskellige vildtlevende pattedyr, blandt andet hos danske ræve og sæler. Projektet er et litteraturstudie vedrørende forekomst af højpatogen influenza hos vildtlevende land og havpattedyr - med særlig fokus på eksempelvis screeningsmetoder, udbredelse, arter og sygdomsmæssige fund og zoonotisk potentiale. 

Forslag 3: Blodbårne bakterier i hjortevildt

Nyere undersøgelser tyder på at visse blodbårne bakterier er meget udbredt hos dansk hjortevildt. Projektet er et litteraturstudie vedrørende blodbårne bakterier (bartonella, anaplasmose/erlichiose) med særlig fokus på viden om eksempelvis patogenese, sygdomsspredning, screeningsmetoder, udbredelse, arts udbredelse, sygdomsmæssige fund og risiko for spredning til dyr og mennesker.


Specialeprojekter

Som specialestuderende i DK-VET kan du få mulighed for at deltage aktivt i forskningsarbejde. Det kan både dreje sig om arbejde med allerede indsamlet data og materiale vedrørende forekomst og vildtsygdomme, og deltagelse i prøveindsamlinger i sektionstue eller felten. Det er også muligt at komme med egne ideer relateret til vildtsygdomme, vildtsundhed, smitsomme husdyrsygdomme og zoonoseovervågning. Har du interesse for at blive specialestuderende hos, os kontakt: kupat@sund.ku.dk 

Forslag 1: Histopatologisk evaluering af vilde fugle med højpatogen fugleinfluenza

Højpatogen influenza er i de seneste år påvist hos en række forskellige vildtlevende fugle og pattedyr, blandt andet hos danske ræve og sæler.

Projektet er baseret på formalinfixeret materiale indsamlet fra vilde fugle og har til formål at beskrive histopatologiske fund hos fuglene. Histopatologiske fund hos vilde fugle kan give viden om patogenese og værts-patogen interaktion.

Forslag 2: Setaria i rådyr

Setaria er en vektorbåren orm, der kan findes i bughulen hos rådyr. Parasitten spredes med myg. Projektet kan som udgangspunkt være baseret på allerede indsamlet arkiveret data og materiale og have fokus på at beskrive histopatologiske fund hos de dyr inficeret med Setaria. Hvis perioden for projektet passer med en jagtsæson, kan projektet også omfatte feltarbejde (indsamling af parasitter og data i forbindelse med jagter). 

Forslag 3: Lungebetændelse i rådyr forårsaget af svælgbremser

I de seneste år har vi i forbindelse med faldvildtordningen påvist øget forekomst af usædvanlige lungebetændelser i rådyr forårsaget af inhalation af svælgbremser. Projektet har til formål nærmere at beskrive histopatologiske fund hos disse dyr. Projektet kan som udgangspunkt være baseret på allerede indsamlet arkiveret data og materiale. Hvis perioden for projektet passer med en jagtsæson, kan projektet også omfatte feltarbejde indsamling af materialer og data i forbindelse med jagter. 

Forslag 4: Opsætning og evaluering diagnostisk metode til trikiner i danske ræve

Trikiner er en parasit, som kan smitte både dyr og mennesker via kød. Danske slagtedyr testes rutinemæssigt. Men hvad er status i vores danske vilde dyr? I dette speciale vil du/I undersøge forskellige typer af væv fra danske ræve for trikiner samt evaluere forskellige diagnostiske metoder. Projektet er et samarbejde mellem KU og SSI hvor du/I vil få mulighed for en masse hands-on-arbejde i form af obduktioner samt laboratoriearbejde. 

Forslag 5: Revurdering af betydningen af sarkocystis hos rådyr

Sarkocyster spp er encellede parasitter som hos rådyret ses intracellulært i tværstribede myofibre. Da cysterne i reglen ikke giver anledning til cellulær inflammatorisk respons er betydningen af sarkocyster hos rådyr blevet anset som ubetydelig. Men tiden er måske inde til en revision af betydningen, da de kan være årsag til myositis og i alvorlige tilfælde måske kan udgøre op til 5% af den samlede muskelmasse.

Projektidé: Gennemgang af vævssnit fra 50-75 rådyr for sarkocystis cyster for en bedre forståelse af parasittens betydning for rådyrs sundhed. 

Forslag 6: Sammenhængen mellem patogener og aborter i danske kvægbesætninger

Patologivagten modtager løbende abortmateriale fra danske besætninger til obduktion med henblik på at undersøge årsager til abort. KU kan stille materiale til rådighed i form af obduktionsfund, mikrobiomsvar fra SSI, samt histopatologiske materiale. Hvis der kommer abortmateriale ind på KU i din specialeperiode, vil du få mulighed for at assistere under prøveudtagningen. Du vil desuden have mulighed for at opleve hvordan prøverne analyseres på SSI.