Zoodyr hobbydyr og gnavere

Patologivagten foretager vi obduktioner og prøveudtagning af mange forskellige dyrearter.

Vi foretager undersøgelser af bl.a. kaniner, chinchilla og andre pelsdyr, hobbyfugle, primater og andre zoodyr, slanger og padder.

Patologivagten har mulighed for at obducere de fleste dyrearter, samt at udtage prøvemateriale til forskellige bakteriologiske, virologiske, parasitologiske og histopatologiske undersøgelser under sikre og kontrollerede forhold.

Hvem kan sende ind?

Zoodyr, hobbydyr og gnavere skal indsendes af en dyrlæge og meldes til Patologivagten inden indsendelse.

Opbevaring af dyr indtil indlevering

Ved indsendelse opnås det bedste resultat, hvis:

1) dyret har været hurtigt nedkølet efter dødens indtræffen,

2) der overleveres en sygdomshistorie (anamnese) i forbindelse med dødsfaldet og

3) hurtig indsendelse

Er det ikke muligt at sende dyret inden for 1-2 dage, bør dyret opbevares på frost.

Dyr mistænkt for lovomhandlet sygdom

Ved mistanke om lovomhandlet sygdom - eksempelvis kaniner mistænkt for rabbit viral haemorrhagic disease (VHD/RVHD), skal Fødevarestyrelsen underrettes inden indsendelse til Patologivagten.

Kremering

Hvis ikke andet er oplyst, sendes hobbydyr efter obduktion til fælleskremering. Det er muligt at få dyret urnekremeret hos Adas Dyrekrematorie efter endt undersøgelse. Det skal bestilles af den indsendende dyrlæge. Urnekremeringsseddel medsendes dyret, og ønsket angives på rekvisitionsblanketten.

Svarrapporten sendes til den indsendende dyrlæge. Der tages forbehold for travle perioder og beredskabsarbejde i forhold til svartid.

Priser

Link til prislisten

Forsendelse/indlevering

Vi har ikke en fast kurérordning. Det er derfor valgfrit, hvilket kurérfirma man vil benytte. Det er muligt efter aftale at indlevere dyret til Patologivagten inden for åbningstid.

Du kan finde rekvisitionsblanketten og mere information om forsendelse her.

Øvrige spørgsmål

Ikke hastende henvendelser kan rettes til mailadressen: kupat@sund.ku.dk

Ved hastende henvendelser kontakt Patologivagtens vagttelefon 9350 9280 mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00.

Kontakt:

Patologivagtens vagttelefon 9350 9280 mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00.

Ikke hastende henvendelser kan rettes til mailadressen: kupat@sund.ku.dk