Patologivagtens opgaver

Formålet med patologivagten

Patologivagten er oprettet som en del af det veterinære beredskab. Her sikres, at prøveudtagning af smitsomme sygdomme (og zoonoser) udtages korrekt og forsvarligt. Kadavere obduceres, og prøver videresendes herefter til diagnostisk undersøgelse under sikre forhold.

Aftalen for overvågning af smitsomme sygdomme er indgået mellem Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) i samarbejde med Fødevarestyrelsen.
Læs mere om overvågningen på SSI hjemmesiden
.