18. april 2024

DK-VET vildtseminar 2024

Seminaret sætter fokus på forskning og overvågning af sygdomme hos vilde dyr i Danmark. Sygdomme der i øjeblikket flytter sig i Europa kan potentielt forekomme i Danmark fremadrettet. Overvågning af vildtsygdomme giver værdifuld indsigt i ændringer i sundhed og sygdom hos vilde dyr og identificerer de faktorer, der spiller en rolle i denne udvikling. 

Gå ikke glip af denne mulighed for at blive opdateret på viden fra igangværende forsknings- og overvågningsaktiviteter.

Seminaret afholdes d. 3. juni 2024 kl 09:30-ca.15:30.

Lokalitet: Festauditoriet Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Tilmelding: 

Tilmelding koster 100 kr. til dækning af forplejning. Der er et begrænset antal pladser til rådighed.
Tilmelding foregår online her  


Program:

Kl. 09.30-10.00: Ankomst og kaffe

Kl. 10:00: VELKOMMEN 

Kl. 10:05 -11:00 Session 1: Hjortevildt

 • Aktuelle fund i hjortevildt, samt harer og andre dyr modtaget til faldvildtovervågningen; ved Anne Sofie Hammer, Københavns Universitet
 • Råvildt projekter og prøveindsamling; ved Peter Liingaard Hansen, Københavns Universitet
 • Kortlægning af parasitære og vektorbårne infektioner i hjorte; ved Mita Eva Sengupta, Københavns Universitet
 • Udbrud af Bluetongue i Nordeuropa; ved Mie Hansen, SSI

Pause: 10 min

Kl. 11:10-12:05 Session 2: Harer og andre dyr

 • Overvågning af nye og zoonotiske virus i flagermus; ved Thomas Bruun Rasmussen, SSI
 • Parasitter i vilde gnavere (DNA værktøjer); ved Rosalina Rotovnik, Københavns Universitet
 • Generel helbredsstatus for danske harer; ved Helena Mejer og Mette Sif Hansen, Københavns Universitet
 • Svinepest, kontrol aktiviteter og overvågning i vildsvin (kronologisk udvikling), status på vildsvin og ASF i EU; ved Annette Boklund, Københavns Universitet 

Kl. 12:05 -13:00 PAUSE med sandwich og kaffe

Eventuelt mulighed for rundvisning i sektionstuerne 

Kl. 13:00 -13:40 Session 3:  Rovdyr og flåtbårne sygdomme

 • Aktuelle fund i rovdyr modtaget til faldvildtovervågningen; ved Michelle Lauge Quaade, Københavns Universitet 
 • Overvågning af rævens dværgbændelorm i Danmark og hvordan kan jægere og andre bidrage; ved Rebecca Berg, SSI
 • Flåter og flåtbårne sygdomme - situationen I DK lige nu; ved Lene Jung Kjær

Pause: 10 min.

Kl. 13:50 -15:00 Session 4: Havpattedyr og fugle 

 • Sarcocystis rileyi – ny art af coccidier i danske gråænder - og parasitinfektioner i Europæisk bison på Bornholm; ved Kurt Buchmann, Københavns Universitet
 • Havpattedyrberedskabet og aktuelle fund i strandede havpattedyr; ved Tim Kåre Jensen, Københavns Universitet
 •  Aktuelle fund i faldvildt fugle - nyt projekt vedrørende influenza hos fugle; ved  Maibritt Træholt Ovesen, Københavns Universitet
 •  Aktuel status på influenza overvågningen i danske fugle; ved Charlotte Hjulsager, SSI
 •  Influenza i pattedyr og zoonotisk potentiale (risiko for smitte til mennesker); ved Yuan Liang, Københavns Universitet
 •  West Nile Virus – aktuel situation i Europa og overvågningsaktiviteter i DK; ved Louise Lohse, SSI

 Kl. 15:00 -15:30 AFRUNDING OG OPSUMMERING

Emner