Indsendelse og indlevering af faldvildt

Faldvildt kan blive undersøgt uden omkostninger, som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark.

Faldvildt skal altid være ledsaget af en udfyldt blanket

Hent indsendelsesblanket her

Faldvildt inkluderer;

  • Dødfundne vilde dyr
  • Strandede havpattedyr
  • Dyr nedlagt ved jagt med tegn på sygdom
  • Faldvildtundersøgelserne udgør den såkaldte passive overvågning af vildtsygdomme i Danmark og bygger på borgernes hjælp med indsamling af dyrene

Vi har brug for ræve til løbende overvågning af rævens dværgbændelorm, derfor er vi i øjeblikket interesserede meget interesseret i at modtage ræve, både syge og raske (regulerede eller trafikdræbte)

Hvordan indleverer/indsender man et dødt dyr?

  • Enhver borger kan indsende et dødfundet vildt dyr til undersøgelse
  • Husk at udfylde indberetningsblanketten med oplysninger om findested, dato, navn og e-mail. Blanketten skal følge dyret.
  • Indberetningsblanketten vedlægges sammen med dyret i en pose
  • Dyret skal være forsvarligt indpakket
  • Det koster ikke noget at få dyret undersøgt, men du skal selv betale for forsendelsen
  • Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet

VIGTIGT

Kontakt altid modtageren, inden du indsender eller indleverer faldvildt, uanset om det er til et af universiteterne eller til Naturstyrelsens enheder.

Ved aflevering af vildt på Frederiksberg kontakt: Patologivagten på mail: vildt@sund.ku.dk eller på telefon: 93509280.

Indsendelse af faldvildt til Københavns Universitet:

Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Vi har ikke mulighed for at dække udgifter til forsendelse af dyr.

Inden forsendelse skal dyret pakkes forsvarligt. Der skal være et vandtæt lag (eksempelvis en plasticpose) omkring dyret, noget absorberende (eksempelvis papir) og yderst et stødsikkert lag (eksempelvis en pap- eller flamingokasse).

Indlevering af faldvildt:

Ved personlig indlevering, kontakt altid indleveringsstedet for at aftale modtagelse.

Hent indsendelsesblanket her


Find afdelingen på kort:

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring