Vildtsygdomme

Sygdomme hos vilde dyr

I dette afsnit er eksempler på sygdomme hos vildt, både nogen som forekommer hos vilde dyr i Danmark og sygdomme som potentielt kan forekomme.

Findes vilde dyr døde eller med sygdomstegn kan de indsendes til faldvildtovervågningen. Det bedste resultat fås som regel ved indsendelse af intakte kadavere, men i visse tilfælde kan organer eller andre dele af dyr indsendes.
Læs mere om indsendelse af vildt.

Indsendelse af kadavere og materiale fra vildt er med til at sikre overvågningen af de danske vildtbestandes sundhedstilstand og danner grundlag for forskning i sygdoms- og dødsårsager i danske vildtbestande.